12-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ pontos.pdf