18-10 -2007 ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Θεσσαλονίκη, (Ημερομηνία )…………………….

Προς : Το Διοικητικό Συμβούλιο

Της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε ως Υποψήφιο

για το Διοικητικό Συμβούλιο της

Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

στις αρχαιρεσίες που θα γίνουν

την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα .


Ο ΑΙΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ