8-10-2007 ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ ΤΗΣ  ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη,8-10-2007

Αρ.Πρ.3801

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος(Π.Ο.Ε) καλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 και επόμενα του καταστατικού τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση (Συνέδριο Αντιπροσώπων)στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2007, ημέρες Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα (Αίθουσα Εκδηλώσεων Ξενοδοχείου ΑCHARNIS, 20ο km Λεωφόρου Πάρνηθος του Δήμου Πάρνηθας , τηλ:210 2467961 ) με θέματα:

1)Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα του Συνεδρίου και 5μελούς εφορευτικής επιτροπής .

2)Λογοδοσία Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής .

4)Συζήτηση επί των πεπραγμένων και της λογοδοσίας του Δ.Σ .

5)Απόφαση για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη .

6)Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ και εξελεγκτική ς επιτροπής.

Οι εργασίες του Συνεδρίου για τα υπ’ αριθμ. 1,2,3,4,5 θέματα θα διεξαχθούν 24-11-2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 17,00 .

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθούν στις 25-11-2007 ημέρα Κυριακή .

Ώρα έναρξης ψηφοφορίας 8π.μ - Ώρα λήξης ψηφοφορίας 11π.μ

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2007 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης .

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Παρχαρίδης
Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γαβρίδης
Δικηγόρος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου έχουν οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών της Π.Ο.Ε που η αίτησή τους για εγγραφή έχει εγκριθεί έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την συνέλευση.

Κάθε σωματείο συμμετέχει με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και πέραν αυτού με αντιπροσώπους ο αριθμός των οποίων προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του σωματείου και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του καταστατικού .

Προς διευκόλυνση παραθέτουμε σχετικό πίνακα:

1. Από 51 έως 150 ψηφίσαντες 1 αντιπρόσωπος .

2. Από 51 έως 200 ψηφίσαντες 2 αντιπρόσωποι.

3. Από 51 έως 400 ψηφίσαντες 3 αντιπρόσωποι.

4. Από 51 έως 600 ψηφίσαντες 4 αντιπρόσωποι.

5. Από 51 έως 800 ψηφίσαντες 5 αντιπρόσωποι.

Και 6. Από 901 και άνω 6 αντιπρόσωποι .

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε σωματείου δεν μπορεί να υπερβεί τους επτά. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να θέσει 0 έως 5 σταυρούς προτιμήσεως για το διοικητικό συμβούλιο και από 0 έως 3 για την εξελεγκτική επιτροπή.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων και τη συμμετοχή τους απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό :

1. Φωτοτυπία του πρακτικού της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του σωματείου επικυρωμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ .

2. Φωτοτυπία της απόφασης του Δ.Σ του σωματείου, με την οποία ορίζονται οι αντιπροσώποι, επικυρωμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ .

3. Κατάσταση ψηφισάντων κατά την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.

Παρακαλούνται οι διοικήσεις των σωματείων να διαβιβάσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στην έδρα της Π.Ο.Ε το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην γραμματεία να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο, στη σύνταξη των σχετικών καταλόγων των αντιπροσώπων και την εξασφάλιση της διαμονής τους στην Αθήνα.

Για την συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι απαραίτητο το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο παραστατικό με φωτογραφία του αντιπροσώπου, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμότητα στην κορυφαία αυτή διαδικασία .

Για το 19 μελές Δ.Σ της Π.Ο.Ε θα εκλεγούν τα 14 μέλη από το συνέδριο των αντιπροσώπων, αφού, όπως προαναφέραμε τα 5 μέλη θα είναι οι Πρόεδροι των 5 Περιφερειακών Συμβουλίων, των Συνδέσμων Ποντιακών Σωματείων (Σ.Πο.Σ) που θα έχουν εκλεγεί ήδη στις 21 Οκτωβρίου από τις Συνόδους των Προέδρων.

Οι υποψηφιότητες για τα όργανα της Π.Ο.Ε πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 16 Νοεμβρίου 2007, ώστε να διευκολυνθεί η διοίκηση στο έργο της προετοιμασίας του συνεδρίου και των αρχαιρεσιών. Μέσα στην ίδια προθεσμία συνιστάται και η οικονομική τακτοποίηση των μελών. (Δικαίωμα εγγραφής 50,00 ευρώ και ετήσια συνδρομή 50,00 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό η ταμειακή τακτοποίηση επιτρέπεται μέχρι και την έναρξη της γενικής συνέλευσης .

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων εσωκλείουμε υπόδειγμα εντύπου αιτήσεως υποψηφιότητας .

Η Π.Ο.Ε αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής των συνέδρων για το βράδυ του Σαββάτου 24 Νοεμβρίου. Ειδικώς για τους αντιπροσώπους του Σ.Πο.Σ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προβλεφθεί μια επιπλέον διανυκτέρευση για το βράδυ της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου.

Επίσης με δαπάνες της Π.Ο.Ε θα παρατεθεί σε όλους τους αντιπροσώπους ένα γεύμα το βράδυ του Σαββάτου 24 Νοεμβρίου σε ειδικώς διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Αcharnis .

Όλα τα άλλα έξοδα θα βαρύνουν τους αντιπροσώπους ή τα σωματεία που εκπροσωπούν .

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη και οι αντιπρόσωποι που θα ορίσουν, να είναι παρόντες κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα έναρξη της συνέλευσης (24 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 5μ.μ) ώστε να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (50% + 1 των αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών) και να μην παραστεί ανάγκη επαναληπτικής συνέλευσης, διότι η δαπάνη είναι μεγάλη και δυσβάστακτη για το ταμείο της Π.Ο.Ε .