Προς :
-Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
-Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής
-Αρχηγοί Κομμάτων 
-Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ.ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ:54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ:2310 227-822 FAX:2310 227-213

e-mail:[email protected]

www.poe.org.gr

 

 Θεσσαλονίκη, 21-6-2013                                              
 Αρ.Πρ.:6213

 

Προς :
-Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος

-Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής

-Αρχηγοί Κομμάτων 

-Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

 

Θέμα:Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατοικιών των Παλ/ντων (νεοπροσφύγων)

 

Έχοντας υπόψη τις δυσλειτουργίες του νόμου 4014/2011 και με στόχο να προβλεφθούν οι αδυναμίες του νέου  νόμου  είναι σκόπιμο να επισημάνουμε τις εξής
παρατηρήσεις : 
1)Σε πολλές περιπτώσεις τα σπίτια που ανεγέρθηκαν από τους παλιννοστούντες χτίζονταν από τον γονέα με την προοπτική να δοθεί εν συνεχεία στα παιδιά του και αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά ακίνητα. Ρυθμίζοντας σήμερα το ακίνητο στο όνομα του ο γονέας φαίνεται να γίνεται ιδιοκτήτης μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενώ δεν είναι, για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να γίνει πρόβλεψη στο νόμο για δυνατότητα κάθετης και οριζόντιας σύστασης του ακινήτου με δυνατότητα νομιμοποίησης  του ακινήτου αμέσως στο όνομα των συγγενών Α Βαθμού  ασχέτως  εάν έχουν ή όχι τα ποσοστά σε ακίνητο.

 2)Θεωρούμε ότι η έκπτωση που δόθηκε σε παλιννοστούντες  80% επί του προστίμου και σύμφωνα με προσχέδιο νόμου θα συνεχιστεί και στο νέο νόμο, είναι ευχάριστο γεγονός ωστόσο πιστεύουμε ότι έχοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μεγαλύτερο ποσοστό παλιννοστούντων λόγο της κρίσης και ανεργίας καλό θα ήταν να δοθεί μηδενικό πρόστιμο για τα ακίνητα έως 120 τ.μ και  να πληρώνεται το πρόστιμο για τα πλέον του 120 τ.μ κτισμένης επιφάνειας.


Περιμένουμε τις δικές σας ενέργειες .

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

          Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

 
Γεώργιος Παρχαρίδης                                                                                                                                               Γιώργος Γεωργιάδης

 Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ                                                                                                                                         Δημοσιογράφος