ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΥΡΑΣ , ΣΤΙΧΟΥ , ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥΑίτηση Συμμετοχής

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύρας, Στίχου Τραγουδιού

Του Δήμου Νέστου και της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Υπό την αιγίδα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

 

 

Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση : ……….…………………………………………………….……………………………………………………………

                        
……………………………………………………………………………………………………………..……………

Τηλέφωνο : ….………………………………………………………………………………………………………………………

Ημ. Γέννησης : ……………………………………………………………………..………. Ηλικία: ………………………….

Κατηγορία Συμμετοχής
: ………………………………………….……………………………………………………………

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την παρούσα αίτηση για την συμμετοχή μου στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λύρας, Στίχου Τραγουδιού.

 

 

                Ημερομηνία                                                                                                      Υπογραφή

 

 

……………………..………………………..                                                                           (Ονοματεπώνυμο)