Θέμα: Πρόταση παρουσίασης έκθεσης

«Οι Μεγάλες Σταυροπηγιακές και Πατριαρχικές Μονές του Πόντου. Παναγία Σουμελά, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα»

 

               Θεσσαλονίκη,18-9-2012 
        
Αρ.Πρ.:5347

Πρoς: Βαρβάρα Χαραλαμπίδου

 

Κοινοποίηση: Μουσείο Βυζαντικού Πολιτισμού

 

Θέμα: Πρόταση παρουσίασης έκθεσης

«Οι Μεγάλες Σταυροπηγιακές και Πατριαρχικές Μονές του Πόντου. Παναγία Σουμελά, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα»

 

 

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας μας απασχόλησε επιστολή σας, με την οποία ζητάτε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση περιοδικής έκθεσης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με θέμα «Οι Μεγάλες Σταυροπηγιακές και Πατριαρχικές Μονές του Πόντου: Παναγία Σουμελά, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα». 

Δεδομένης της σπουδαιότητας που έχουν για τον ποντιακό ελληνισμό οι Σταυροπηγιακές και Πατριαρχικές Μονές του Πόντου,  κρίνουμε πως η πραγματοποίηση έκθεσης στην οποία θα παρουσιάζεται η πορεία τους στην ιστορία μέσα από αρχειακό υλικό, κειμήλια και φωτογραφίες αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικό γεγονός. Ως εκ τούτου, η ομοσπονδία μας αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο της εμπλοκής της στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος, καθώς μάλιστα η μελέτη και η προβολή των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί έναν από τους καταστατικούς της στόχους.

   Έχοντας ακόμη υπόψη τη θετική στάση της Διεύθυνσης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και τη διάθεσή του να φιλοξενήσει την έκθεση, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την πραγματοποίηση και την παρουσίασή της.
                                            
Με εκτίμηση

          Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός  Γραμματέας

    Γεώργιος Παρχαρίδης                                          Γεωργιάδης Γιώργος

  Καθηγητής Καρδιολογίας                                           Δημοσιογράφος