ΠΡΟΣ:ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο.Γ.Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

                   Θεσσαλονίκη, 29-5-2012

Αρ. Πρ. :5158

 

Προς: Τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων

Περιφερειακό Υποκατάστημα Ο.Γ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

 

 

           

      Κύριε Διευθυντά,

     Στο ενημερωτικό έγγραφο που απευθύνατε πρόσφατα στους συνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες, που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ελληνοπόντιοι), μεταξύ των εννέα πιστοποιητικών που τους καλείτε να προσκομίσουν στο πλαίσιο ελέγχου των συνταξιοδοτικών παροχών του Ο.Γ.Α., περιλαμβάνεται (έκτο στη σειρά αρίθμησης) και «βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα της χώρας καταγωγής σας, αρμοδίως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, από την οποία να προκύπτει το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που λαμβάνετε».

     Για το δικαιολογητικό αυτό δεχόμεθα πλήθος παραπόνων ενδιαφερομένων Ελληνοποντίων, γιατί είναι αδύνατη η απόκτηση και προσκόμιση της άνω βεβαιώσεως στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνουν σύνταξη από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας καταγωγής τους. Σημειώνουμε ότι στην κατηγορία αυτή υπάγεται η συντριπτική πλειονότητα των Ελληνοποντίων που ήλθαν από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

     Προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία αλλά και ο κίνδυνος άδικης διακοπής της συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων υπερηλίκων, εκτιμούμε ότι θα ήταν ορθότερο ο Οργανισμός να αρκείται σε σχετική υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων τόσο για τους μη συνταξιοδοτούμενους όσο και για τους ελάχιστους συνταξιοδοτούμενους από φορέα των χωρών καταγωγής τους.

     Είμαστε βέβαιοι ότι ο Οργανισμός θα προβεί σε διορθωτική ανακοίνωση και θα αντικαταστήσει το με αριθμό 6 δικαιολογητικό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

                                                    
Με εκτίμηση

         Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός  Γραμματέας

     Γεώργιος Παρχαρίδης                                         Γεωργιάδης Γιώργος

  Καθηγητής Καρδιολογίας                                          Δημοσιογράφος