ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη, 9-3-2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το γραφείο τύπου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και εν σχέσει προς το περιεχόμενο του βιβλίου ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση.

Ένα σύγχρονο διδακτικό εγχειρίδιο ιστορίας ασφαλώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις νεότερες κατακτήσεις τόσο της ιστοριoγραφικής επιστήμης όσο και της κοινωνίας των πολιτών. Να αποβάλει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και να δίνει έμφαση στην ουσιαστική και πλήρη ιστορική γνώση. Η παρεμβολή όμως φίλτρων που σχετίζονται με πολιτικές σκοπιμότητες ή η εμμονή σε παραδοσιακές ιδεολογικές αγκυλώσεις οδηγεί αναπόφευκτα στη σκόπιμη σιωπή, την απώθηση δηλαδή εκτός μνήμης ιστορικών γεγονότων και στις λευκές σελίδες της ιστορίας που επί δεκαετίες καταγγέλλει ο ποντιακός ελληνισμός. Ειδικότερα παρατηρούμε ότι :

1. Η αναφορά στον ελληνισμό της Ανατολής είναι ελάχιστη τόσο σε σχέση με το πλαίσιο και τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών όσο και με τις πρόσφατες κατακτήσεις την νεοελληνικής ιστοριογραφίας καθώς και με τις ευρύτερες πλέον παραδοχές της ιστορίας μας. Ειδικά ο χώρος του Πόντου και του ποντιακού ελληνισμού φαίνεται να αποτελεί «άβατο» και ταμπού για τους συγγραφείς του βιβλίου.

2. Στο βιβλίο δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ως ξεχωριστό ελληνικό μεσαιωνικό κράτος με διάρκεια ζωής από το 1204-1461, ούτε βεβαίως στον πολιτικό ρόλο που διαδραμάτισε στην εγγύς Ανατολή, αλλά ούτε και στο γεγονός ότι υπήρξε σημαντικό κέντρο πολιτισμού από όπου προέρχονται μεγάλες μορφές ελλήνων διανοουμένων όπως ο Βησσαρίων, ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Γεώργιος Αμοιρούντζης και άλλοι.

3. Κατά την περίοδο της «ξένης κυριαρχίας» και στο τμήμα που αναφέρεται στις «μορφές αντίστασης» περιορίζεται μόνο στις περιοχές που βρίσκονται στα στενά ελλαδικά όρια και παραβλέπει ιστορικά γεγονότα όπως η περίπτωση της Σάντας και του Αγροτσάλ του Πόντου που είναι αντίστοιχες με αυτήν του Σουλίου.

4. Στην ενότητα με την ένδειξη «Η μεγάλη επανάσταση» δεν αναδεικνύεται η πανελλήνια εμβέλεια της επανάστασης του 1821 . Δεν αναφέρεται στο μαζικό κίνημα των εθελοντών από τον ελληνισμό του υπόλοιπου Οθωμανικού χώρου, που επάνδρωσαν τα επαναστατημένα στρατεύματα. Δεν αναφέρεται ο τόπος καταγωγής του Γενικού Αρχηγού Αλέξανδρου Υψηλάντη που είναι βέβαια ο Πόντος, ο δε αδερφός του Δημήτριος αναφέρεται ως γόνος «Φαναριώτικης οικογένειας».

5. Στην ενότητα «Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος», ενώ παρουσιάζεται η κοινωνική και πολιτιστική ζωή στο νεοσύστατο κράτος δεν γίνεται καμία αντίστοιχη αναφορά στα μεγάλα αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπου κατοικούν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί με ιστορική συνέχεια και παράδοση αιώνων ούτε στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς .

6. Στην ενότητα «Η Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα», παρότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προβλέπει ιδιαίτερη θεματική ενότητα με την ένδειξη «Θράκη , Μικρά Ασία και Πόντος κέντρα του Ελληνισμού», οι συγγραφείς του βιβλίου δεν διαθέτουν ούτε μια διδακτική ώρα για την ενότητα αυτή. Περιορίζονται μόνο σε 4 εικόνες που απεικονίζουν ελληνικές σχολές στη Σμύρνη και την Τραπεζούντα, ένα καφενείο στην Πρίγκιπο και ένα χορό Ποντίων.

7. Στο κεφάλαιο «Μικρασία: εκστρατεία και καταστροφή» δεν υπάρχει καμία αναφορά στα γεγονότα που συνέβησαν στον Πόντο και γενικότερα στην Ανατολή μετά το κίνημα των Νεοτούρκων και την επίσημη απόφαση τους σε Συνέδριο του Οκτωβρίου του 1911 να επιλύσουν βίαια το εθνικό ζήτημα εξοντώνοντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς της πολυεθνικής μουσουλμανικής αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στα γεγονότα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, της αντίστασης, μέσα από το αντάρτικό κίνημα και της διεκδίκησης της ανεξαρτησίας του Πόντου. Τέλος δεν υπάρχει καμία αναφορά για την πορεία πολυάριθμων πληθυσμών στην Σοβιετική Ένωση και η μεταχείριση τους κατά την σταλινική περίοδο .

Το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διακρίνεται για την μονομέρεια και την προκατάληψή των συγγραφέων του έναντι του ποντιακού ελληνισμού, αποσιωπώντας σκόπιμα ιστορικά γεγονότα, ακόμα και τον γεωγραφικό χώρο του ιστορικού Πόντου, όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας μας.

Ο μεροληπτικός και ιδεοληπτικός τρόπος γραφής του βιβλίου δεν βοηθά την κατανόηση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε αλλά και την αλληλοκατανόηση μέσα στην κοινωνία που ζούμε .

Για τους παραπάνω λόγους η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος ζητά να αποσυρθεί το βιβλίο και να εξεταστεί η επανέκδοσή του, ώστε το περιεχόμενο του να είναι συμβατό με την συλλογική ιστορική μνήμη του ποντιακού ελληνισμού αλλά και του συνόλου του ελληνικού λαού.