Επιστολή υπουργού Παιδείας κας Άννας Διαμαντοπούλου

Γνωρίζεται καλώς το ενδιαφέρον μου για την διευθέτηση του χρονίζοντος προβλήματος του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ".