Ετήσια Τακτική Περιφερειακή Σύνοδος των μελών του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας

Αγαπητοί συμπατριώτες/σες,

 

Καλείστε στην ετήσια Τακτική Περιφερειακή Γενική συνέλευση του Σ.Πο.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης και επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα σωματεία μέλη μας.

 

Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην Αλεξάνδρεια, την 27η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 3:00 μ.μ. στο Σύλλογο Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων (Πελοποννήσου 2)  με τα κάτωθι θέματα:

- Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

- Διοικητικός απολογισμός από τον πρόεδρο του Σ.Πο.Σ.

- Οικονομικός απολογισμός από τον ταμία του Σ.Πο.Σ.

- Συζήτηση επί της λογοδοσίας - Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις - Προτάσεις συνέδρων

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2011, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία θεωρείται η δεύτερη Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2011.

     

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση, τα σωματεία - μέλη εκπροσωπούνται από 2 άτομα, τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από ακόμη ένα μέλος του συλλόγου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Τα σωματεία - μέλη που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα του συνεδρίου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών.

 

Τέλος, παρακαλούνται τα σωματεία – μέλη που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο, να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και  απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζονται οι αντιπρόσωποι τους  για το συγκεκριμένο Συνέδριο.

 

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

Με τιμή

Για το ΔΣ του Σ.Πο.Σ.

 

  Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γενική Γραμματέας

Λεωνίδας Σαρβανίδης                                                         Νόπη Παπαδοπούλου