Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδας & Νήσων της Π.Ο.Ε.


Δραπετσώνα 25 Οκτωβρίου 2011

 

Αγαπητά σωματεία-μέλη του Συνδέσμου Ν.Ε.-Ν.,

 

Με την παρούσα επιστολή σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Πο.Σ. Ν. Ελλάδος & Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ενώσεως Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με τα ακόλουθα θέματα:

 

1) Απολογισμός δράσεων – Οικονομικός Απολογισμός (19η Μαΐου, 7η Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας, 7ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, κ.ά.)

2) Τρέχοντα Ζητήματα – Προγραμματισμός δράσεων.

 

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε., κατά τη συνεδρίασή του στις 17/9/2011, αποφάσισε το Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων (Γενική Συνέλευση) της να λάβει χώρα στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:30 στην Ένωση Ποντίων Πειραιώς-Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με θέματα:

 

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου

2) Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

3) Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

4) Συζήτηση επί της λογοδοσίας και Τοποθετήσεις – Προτάσεις συνέδρων.

 

Διευκρινίζεται ότι τόσο στην περίπτωση της Γ.Σ. του Σ.Πο.Σ. όσο και της Π.Ο.Ε., τα ταμειακώς τακτοποιημένα σωματεία - μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 31Β του καταστατικού, συμμετέχουν μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους ή δια αντιπροσώπου που θα ορίζεται από το Δ.Σ. τους.

 

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί του προέδρου, απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται αντιπρόσωπος για το συγκεκριμένο Συνέδριο.

 

Οι Σύνεδροι που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου τους την ημέρα της Γ.Σ. να προσέλθουν στο χώρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών.