Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου σχετικά με το χρονίζον θέμα του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά».

Θεσσαλονίκη 1-11-2011

Προς: Υπουργό Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

κα Άννα Διαμαντοπούλου

         

Kυρία Υπουργέ,

Αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο χρονίζον θέμα του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά». Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε τους λόγους που το Υπουργείο δεν έχει προβεί ακόμη στην αποδοχή της υπ’ αρ. 52/2009 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αναστείλατε τη νομοθετική πρωτοβουλία, που μας διαβεβαιώσατε ότι είχατε αναλάβει, γνωμοδότηση που προκλήθηκε με ερώτημα του Υπουργείου σας, προκειμένου να αρθούν νομικές διχογνωμίες, που ανέκυψαν σχετικά με το ισχύον και διέπον το Ιερό Ίδρυμα νομικό καθεστώς.

 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ανωτέρω γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αλλά και σύμφωνα με όλες ανεξαιρέτως τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η αριθμ. 47/1973 Κανονιστική Διάταξη της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ανίσχυρη (οι εξενεχθείσες γνωμοδοτήσεις απλώς διαφοροποιούνται μερικώς ως προς τους λόγους μη ισχύος αυτής της διατάξεως) και ενώ κρίνεται γενικώς ότι ισχύει μόνο το Β. Δ. 924/1966 (παρεκκλίνει μόνο ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Σ.τ.Ε. και Νομικός Σύμβουλος της Ιεραρχίας κ. Αναστάσιος Μαρίνος, που θεωρεί ότι δεν ισχύει ούτε αυτό το Β. Δ. και ότι «το νομικό καθεστώς του Ιδρύματος είναι μετέωρο»), το οικογενειοκρατικό καθεστώς, που διοικεί παράνομα επί 48 συναπτά έτη το Ίδρυμα, ενθαρρυνόμενο από την αναβλητικότητα και διστακτικότητα του Υπουργείου, εμπνεύστηκε και εισηγήθηκε στην Εκκλησία της Ελλάδος την ανασκευή της Κανονιστικής Διάταξης 47/1973 και η Εκκλησία της Ελλάδος ψήφισε πράγματι νέο κανονισμό, θεωρώντας ότι το Ίδρυμα είναι εκκλησιαστικό και ότι υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία της.

 

Σημειώνεται ότι με τον ψηφισθέντα νέο κανονισμό καθίσταται ασυγκρίτως πιο ασφυκτικός εν σχέσει προς το ήδη υπάρχον διοικητικό καθεστώς ο έλεγχος του ιδρύματος από το Σωματείο «Παναγία Σουμελά», δηλαδή από την καθολικώς αποδοκιμαζόμενη οικογενειοκρατία, η οποία δια καταλλήλου τροποποιήσεως του καταστατικού του Σωματείου που προηγήθηκε, κατέστησε αδύνατη την κατάλυση της βασιλείας της σ’ αυτό και μέσω αυτού στο Ιερό Ίδρυμα.

 

Και διερωτάται κάθε εχέφρων άνθρωπος, είναι δυνατόν να ολιγωρούμε μπροστά στην προκλητική αναίδεια της οικογενειοκρατίας, που μεθόδευσε μάλιστα και την περαιτέρω θεσμική ενίσχυσή της παρά την εκπεφρασμένη βούληση της ολότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου, παρά την αποδοκιμασία της από όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, παρά την γνώμη του πλέον αρμοδίου θεσμικού οργάνου, του Ν.Σ.Κ. αλλά και της ολότητας των ερμηνευτών της σχετικής νομοθεσίας, με τους πάντες να συμφωνούν στο εξής σημείο τουλάχιστον: Ότι το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» είναι Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται αναντιρρήτως στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ότι η Κανονιστική Διάταξη 47/1973 (που τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε επί τα χείρω) και καθιστά αρμόδια την Εκκλησία της Ελλάδος είναι ανίσχυρη.

 

Κυρία Υπουργέ, εμείς, που για το θέμα αυτό και εξ ονόματος του Ποντιακού Ελληνισμού επισπεύσαμε όλες τις νομικά προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, δεν επιθυμούμε και δεν μας αρμόζει η ικανοποίηση του δικαιoμένου Επιμηθέως• να έρθουμε δηλαδή μελλοντικά και να πούμε ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ότι ενημερώσαμε, εισηγηθήκαμε, οχλήσαμε φορτικά κάθε αρμόδιο αλλά δεν υπήρξε η αναμενόμενη και εύλογη ανταπόκριση από την Πολιτεία. Σας μεταφέρουμε την έντονη και δικαιολογημένη δυσφορία του Ποντιακού Ελληνισμού για την επί μακρά σειρά ετών αναβλητικότητα και παρελκυστική τακτική που υπήρξε για το θέμα αυτό.

 

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει ιερή υποχρέωση απέναντι στον Ελληνικό λαό και ειδικότερα στους Ποντίους να αγωνιστεί και θα αγωνιστεί αδιάλλακτα για να αποδοθεί το εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο των Ποντίων Ελλήνων, η Παναγία Σουμελά στην ολότητα των Ποντίων.

 

Κυρία Υπουργέ, κάνουμε έκκληση προς εσάς να προχωρήσετε στην αποδοχή της αριθμ. 52/2009 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., που καταλήγει ότι το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και όχι της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έχουμε βεβαίως τίποτε απολύτως με την Εκκλησία. Αντιθέτως πιστεύουμε ότι το Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» πρέπει να απεκδυθεί τον κοσμικό χαρακτήρα, που κατέληξε να έχει και να επαναλειτουργήσει ως Σταυροπηγιακή Ιερά Μονή χωρίς βεβαίως να αγνοηθούν τα ιστορικά και πνευματικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μόνο η προοπτική αυτή ανταποκρίνεται στην ουσιαστική έννοια της θρυλούμενης ανιστόρισης.

 

Και επειδή γίνεται λόγος και για τον δήθεν περιορισμό που τίθεται προς το κράτος από το άρθρο 109 του Συντάγματος αναφορικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει επ’ αυτού να παρατηρηθούν τα εξής:

 

Α. Το θέμα αυτό έπεται της επειγόντως επιβαλλόμενης αποδοχής της ανωτέρω απόφασης του Ν.Σ.Κ. και της αποκατάστασης του Υπουργείου Παιδείας στην άσκηση της αρμοδιότητάς του στο Ίδρυμα.

 

Β. Κανένας απολύτως τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει. Το ίδρυμα κατά το ιδρυτικό Βασιλικό Διάταγμα είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του μπορεί να μεταβληθεί μόνο κατά την κυρίαρχη βούληση του Ιδρυτικού Φορέα, δηλαδή του κράτους και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια διαθήκη ή κωδίκελο αλλά ούτε και η Τρίτη περίπτωση του άρθρου 109 του Συντάγματος, δηλαδή δωρεά περιέχουσα διατάξεις υπέρ Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, εκτός βεβαίως της αρχικής δωρεάς των 500 στρεμμάτων από την Κοινότητα Καστανιάς προς το Σωματείο «Παναγία Σουμελά», που έλαβε χώρα με την υπ’ αρ. 50/30.9.1952 Πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανιάς Ημαθίας (έγκριση με την από 2.1.1953 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας), η οποία πράξη παραχώρησης περιέχει μόνο δύο όρους: α) Να ιδρυθεί η Μονή Παναγία Σουμελά και β) να μην αποκλειστεί η βοσκή ζώων των κατοίκων της Κοινότητας Καστανιάς στην παραχωρούμενη έκταση. Καμία άλλη διάταξη πλην του βασιλικού Διατάγματος 924/1966 και της παράνομης 47/1973 Κανονιστικής Διάταξης της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν αφορά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

Κυρία Υπουργέ, εκφράζοντας τη συντριπτική πλειονότητα του Ποντιακού Ελληνισμού σας καλούμε για ύστατη φορά να αποδεχθείτε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανακτήσει το Υπουργείο την ελεγκτική διοικητική και εποπτική αρμοδιότητά του στο Ίδρυμα και να προωθήσετε την εκδηλωθείσα ήδη νομοθετική πρωτοβουλία σας για την αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος.

 

Ο Ποντιακός Ελληνισμός δεν ανέχεται μια δράκα οικογενειοκρατών να γελοιοποιεί τη Βουλή, τη νομιμότητα, τους θεσμούς, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την Επιστήμη (όλες τις γνωμοδοτήσεις επί του θέματος) και – ιδίως αυτό δεν το ανεχόμαστε πλέον - τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.

 

Με εκτίμηση

 

          Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Παρχαρίδης                                               Γεώργιος Γεωργιάδης

Καθηγητής Καρδιολογίας                                                 Δημοσιογράφος