Δελτίο Τύπου προς Χάρη Καστανίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αρ.Πρ.:3812

Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορηθήκαμε ότι στο σχέδιο νόμου, που με πρωτοβουλία σας πρόκειται να συζητηθεί στη Βουλή και αφορά στην καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας εμπεριέχεται διάταξη (άρ. 4), που προβλέπει τον ποινικό κολασμό όσων εγκωμιάζουν ή αρνούνται ή μηδενίζουν τη σημασία εγκλημάτων γενοκτονίας «όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7, 8 του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή στο άρ. 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη συμφωνία της 8ης Αυγούστου 1945».

Πιστεύουμε ότι θα ήταν πληρέστερη η άνω διατύπωση εάν συμπληρωνόταν με τη φράση και προβλέπονται στην από 9.12.1948 Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, που κυρώθηκε με τον ν.δ. 3091/1954.

Επίσης στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 4 του σχεδίου νόμου όπου τίθενται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1, πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να συμπληρωθεί και προταθεί ως πρώτη προϋπόθεση η ύπαρξη ψηφίσματος εθνικού Κοινοβουλίου και να ακολουθήσει η άλλη προϋπόθεση, δηλαδή η ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης ελληνικού ή διεθνούς δικαστηρίου.

Χωρίς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ο προς ψήφιση νόμος δεν καταλαμβάνει βεβαίως και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, Αρμενίων που είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν είναι στις προθέσεις σας.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Παρχαρίδης                               Γιώργος Γεωργιάδης

Καθηγητής Ιατρικής                                 Δημοσιογράφος ΕΡΤ3