28-7-2010 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ


 

Προς

τον Μακαριώτατο

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Ιερώνυμο

Θεσσαλονίκη, 28.7.2010

Αρ.Πρ.2908

 

Μακαριώτατε,

 

Σας έχουμε ενημερώσει επιμελώς για την κατάσταση στο Ίδρυμα Παναγία Σουμελά. Γνωρίζετε ότι από πολλών ετών αναλάβαμε πρωτοβουλίες και επισπεύσαμε σχετικές θεσμικές διαδικασίες. Γνωρίζετε επίσης ότι ο τελευταίος σταθμός στην πορεία αυτής της υπόθεσης είναι η αριθμ. 52/2009 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η αριθμ. 47/73 κανονιστική διάταξη της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ανίσχυρη, συμπέρασμα στο οποίο άλλωστε καταλήγουν από διαφορετικές όμως νομικές οδεύσεις και όλες ανεξαιρέτως οι άλλες επί του θέματος κατά καιρούς γνωμοδοτήσεις.

Όπως γνωρίζετε από πολλών μηνών εκκρεμεί στο Υπουργείο Παιδείας το θέμα της αποδοχής της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ. Κι ενώ αναμένεται η αποδοχή της γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ, έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε ότι η Εκκλησία διεξάγει διαδικασία τροποποιήσεως της άνω εν τη ολότητί της ανισχύρου αριθμ. 47/73 κανονιστικής διατάξεως και εκδόσεως νέου κανονισμού συστάσεως, λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιερού Ιδρύματος, με τον οποίο μάλιστα νέο κανονισμό καθίσταται κραταιότερος ο ρόλος της οικογενειοκρατίας επί του Ιδρύματος. Προσφάτως δε (στις 11 Ιουλίου 2010), παρόντων των σεβασμιωτάτων επισκόπων Βεροίας και Δράμας κ.κ. Παντελεήμονος και Παύλου, διεξήχθη και διαδικασία αρχαιρεσιών (εκλογής μελών του Δ.Σ.) κατ’ εφαρμογήν της άνω ανισχύρου κανονιστικής διατάξεως.

Μακαριώτατε, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε με την παρούσα την πικρία ημών αλλά και της συντριπτικής πλειονότητας του Ποντιακού Ελληνισμού για την αδιανόητη παραγνώριση και τον παραγκωνισμό μας στην προκαλούμενη από πλευράς της Εκκλησίας εξέλιξη αυτής της υποθέσεως. Και διερωτώμεθα αγωνιωδώς ποιος θα έχει την ευθύνη αν τελικά εκδοθεί ο υπό διαδικασία εκδόσεως κανονισμός, ενέργεια που μετά βεβαιότητος θα προκαλέσει ψυχικό σχίσμα ανάμεσα στα 386 σωματεία της ομοσπονδίας μας, δηλονότι της πλειονότητας του ποντιακού Ελληνισμού, και στην Εκκλησία.

Μακαριώτατε, επειδή πολλές διαβολές διαδίδονται σκόπιμα εναντίον μας, εμείς ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμη φορά τη θέση μας: ότι όχι απλώς δεν επιδιώκουμε την απώθηση και έξωση της Εκκλησίας από το Ιερό Ίδρυμα, αλλά αντιθέτως πρεσβεύουμε και επιθυμούμε την ουσιαστική ανιστόρηση της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά, δηλαδή την ίδρυση και λειτουργία Ιεράς Μονής, που ήταν και ο αρχικός σκοπός, και βεβαίως θα είναι ο πυρήνας περί τον οποίο θα περιστρέφονται όλες οι άλλες εθνικού και κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργίες του Ιδρύματος,  προοπτική μέσα από την οποία καθ’ ημάς διασφαλίζεται στο διηνεκές η επιθυμητή και επιδιωκόμενη ιστορική και πνευματική συνέχεια.  

Λόγω ακριβώς του μικτού χαρακτήρα του ιδρύματος πρέπει προεχόντως πέραν της πνευματικής επιστασίας η Εκκλησία να έχει λόγο με όχι όμως υποδεέστερη παρουσία της ολότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου καθόσον αφορά την κοσμική πλευρά του ιδρύματος και χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζεται η συμβολή του σωματείου Παναγία Σουμελά στη σύσταση του Ιδρύματος και ότι την έκταση των 500 στρεμμάτων στην Καστανιά του Βερμίου προσέφερε στο σωματείο η Κοινότητα Καστανιάς (ήδη Δημοτικό Διαμέρισμα Δήμου Βεροίας) με τον περιεχόμενο στο σχετικό παραχωρητήριο όρο να ιδρυθεί εκεί Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά.

Μακαριώτατε, αντί όλων αυτών των ευγενών επιδιώξεών μας βρισκόμαστε προ του φάσματος του νέου Κανονισμού, τον οποίον επιχειρεί να υποκλέψει η οικογενειοκρατία αδιαφορώντας για την επίταση του σκανδαλισμού που προκαλεί στον ποντιακό Ελληνισμό το γεγονός και μόνο ότι επί μισό αιώνα εξουσιάζει αυτή το ίδρυμα. Εμείς βέβαια, εάν συμβεί τελικά κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να δεχθούμε μοιρολατρικά την κατάσταση και θα αγωνιστούμε να ικανοποιηθεί και επικρατήσει το περί δικαίου αίσθημα παρά την οδύνη που θα προκαλέσει σε εμάς και όλους του Ποντίους η τυχόν περιφρόνησή μας από την επίσημη Εκκλησία, της οποίας περιφρόνησης έκδηλη απόδειξη θα θεωρήσουμε την ερήμην μας ολοκλήρωση της εκδόσεως του νέου κανονισμού, που μεταβάλλει οριστικώς το ίδρυμα σε δεσποτάτο της οικογενειοκρατίας.   

Για τούτο, Μακαριώτατε, θερμώς Σας παρακαλούμε να ανασταλεί η διαδικασία έκδοσης νέου Κανονισμού, μέχρις ότου αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας επί του θέματος της αποδοχής της ανωτέρω γνωμοδοτήσεως της Ολομέλειας του ΝΣΚ. Εμείς απευθύναμε ήδη την συνημμένη έγγραφη έκκλησή μας προς το Υπουργείο να προβεί στα δέοντα.

Με τον πρέποντα σεβασμό και τιμή

 

 

         Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματεύς

                                         

Γ       Γεώργιος Παρχαρίδης                                      Κωνσταντίνος Γαβρίδης

       Καθηγητής Καρδιολογίας                                         Δικηγόρος