8-7-2010 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Θεσσαλονίκη, 8-7-2010

Αρ.Πρ.:2863

Προς:Υπουργό Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

κα Άννα Διαμαντοπούλου

Κυρία Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο θέμα του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.

Αδυνατούμε πραγματικά να κατανοήσουμε τους λόγους καθυστέρησης της αποδοχής από το Υπουργείο της αριθμ. 52/2009 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Έτσι χρονίζει μια κατάσταση που ενθαρρύνει βατοπεδική θρασύτητα στην οικογενειοκρατία που καθυπόταξε το Ίδρυμα, η οποία κατά αδιάψευστες πληροφορίες μας βυσσοδομεί το εξής: Ενώ κατά την ανωτέρω γνωμοδότηση του ΝΣΚ αλλά και σύμφωνα με όλες ανεξαιρέτως τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις η αριθμ. 47/1973 Κανονιστική Διάταξη της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι ανίσχυρη (οι γνωμοδοτήσεις απλώς διαφοροποιούνται μερικώς ως προς τους λόγους μη ισχύος αυτής της Διατάξεως) και ενώ κρίνεται γενικώς (και από το ΝΣΚ και από τις άλλες γνωμοδοτήσεις) ότι ισχύει μόνο το ΒΔ 924/1966 (παρεκκλίνει μόνο ο Μαρίνος που θεωρεί ότι δεν ισχύει ούτε αυτό το ΒΔ και ότι το νομικό καθεστώς του Ιδρύματος είναι απλώς μετέωρο) και ενώ ωσαύτως εκκρεμεί προς αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας αυτή η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εντούτοις η Εκκλησία της Ελλάδος, κατ’ έμπνευση ασφαλώς της οικογενειοκρατίας, προχωρεί σε ανασκευή της Κανονιστικής Διάταξης 52/1973 σχεδιάζοντας νέο Κανονισμό, θεωρώντας ότι το Ίδρυμα είναι εκκλησιαστικό και ότι υπάγεται στον δικό της έλεγχο και εποπτεία, καθιστώντας μάλιστα με τον υπό κατάρτιση Κανονισμό ασυγκρίτως πιο ασφυκτικό, εν σχέσει και προς το ήδη υπάρχον διοικητικό καθεστώς, τον έλεγχο του Ιδρύματος Παναγία Σουμελά από το σωματείο Παναγία Σουμελά, δηλαδή από την οικογενειοκρατία, η οποία να σημειωθεί διά καταλλήλου τροποποιήσεως του καταστατικού του Σωματείου, κατέστησε αδύνατη την κατάλυση της βασιλείας της σ’ αυτό! Και διερωτάται κάθε εχέφρων άνθρωπος: Μετά και την οικτρή και καταστροφική εμπειρία του Βατοπεδίου, είναι δυνατόν να ολιγωρούμε μπροστά στην αναίδεια της οικογενειοκρατίας και μάλιστα να ετοιμάζεται η θεσμική ενίσχυσή της παρά την εκπεφρασμένη βούληση της ολότητας του οργανωμένου ποντιακού χώρου και παρά την αποδοκιμασία της από όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, παρά την γνώμη του πλέον αρμοδίου θεσμικού οργάνου, του ΝΣΚ αλλά και της ολότητας των ερμηνευτών της σχετικής νομοθεσίας, με τους πάντες να συμφωνούν στο εξής τουλάχιστον σημείο: Ότι το Ίδρυμα υπάγεται αναντιρρήτως στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ότι η Κανονιστική Διάταξη 47/1973 (της οποίας, όπως προείπαμε, ετοιμάζεται η επί τα χείρω τροποποίηση-αντικατάσταση), που καθιστά αρμόδια την Εκκλησία της Ελλάδος, είναι ανίσχυρη!

Κυρία Υπουργέ, σ’ εμάς, που για το θέμα αυτό επισπεύσαμε όλες τις θεσμικά προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν αρμόζει η ικανοποίηση του δικαιωμένου Επιμηθέως: να έρθουμε δηλαδή μελλοντικά και να πούμε ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ότι ενημερώσαμε, οχλήσαμε κάθε αρμόδιο για ό,τι διαβλέπαμε ότι θα συμβεί από τον κακοφορμισμό της οικογενειοκρατίας. Αντιθέτως εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στον Ελληνικό Λαό και ειδικώτερα στους Ποντίους να αγωνιστούμε και θα αγωνιστούμε αδιάλλακτα για να αποδοθεί το εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο των Ποντίων Ελλήνων, η Παναγία Σουμελά, στον φυσικό δικαιούχο της, στην ολότητα των Ποντίων.

Κυρία Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό προς Εσάς αλλά και με όλη την δύναμη της φωνής μας κάνουμε έκκληση να προχωρήσετε στην αποδοχή της αριθμ. 52/2009 γνωμοδότησης της ολομέλειας του ΝΣΚ που καταλήγει ότι το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και όχι της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν έχουμε τίποτε απολύτως με την Εκκλησία –λέει βέβαια η οικογενειοκρατία ότι μεταξύ ημών υπάρχουν και άθεοι κομμουνιστές, ωσάν να μην έχουν και αυτοί δικαίωμα στα εθνικά σύμβολα, όπως είναι η Παναγία Σουμελά!-αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση του ζητήματος είναι η εξής: θα θεωρήσουμε το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά εθνικό και θρησκευτικό, οπότε, κατά την 52/2009 γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, ή θα το θεωρήσουμε στενά εκκλησιαστικό (δηλαδή χωρίς εθνική και ούτε καν ευρύτερα θρησκευτική σημασία) όπως το θεωρεί η Εκκλησία, με την έμπνευση βέβαια της οικογενειοκρατίας;

Και επειδή γίνεται κάποιος λόγος και για τον δήθεν περιορισμό που τίθεται προς το Κράτος από το άρθρο 109 του Συντάγματος αναφορικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, πρέπει επ’ αυτού να παρατηρηθούν τα εξής:

Α) Το θέμα αυτό έπεται της επειγόντως επιβαλλόμενης αποδοχής της ανωτέρω απόφασης του ΝΣΚ και της αποκατάστασης του Υπουργείου Παιδείας στην άσκηση της αρμοδιότητάς του στο Ίδρυμα.

Β) Κανένας απολύτως τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει. Το Ίδρυμα κατά το ιδρυτικό ΒΔ είναι νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας του μπορεί να μεταβληθεί μόνο κατά την κυρίαρχη βούληση του ιδρυτικού φορέα, δηλαδή του Κράτους και του Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια διαθήκη ή κωδίκελλο εν προκειμένω αλλά ούτε και η τρίτη περίπτωση του άρθρου 109 του Συντάγματος, δηλαδή δωρεά περιέχουσα διατάξεις υπέρ δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού, εκτός βεβαίως της αρχικής δωρεάς των 500 στρεμμάτων από την Κοινότητα Καστανιάς προς το Σωματείο Παναγία Σουμελά, που έλαβε χώρα με την αριθμ. 50/30.9.59 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανιάς Ημαθίας ( έγκριση με την από 2.1.53 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας) η οποία πράξη παραχώρησης περιέχει μόνον δύο όρους α) Να ιδρυθεί Μονή Παναγία Σουμελά, β) Να μην αποκλεισθεί η βοσκή ζώων των κατοίκων της Κοινότητας Καστανιάς στην παραχωρούμενη έκταση. Κανένα άλλο ντοκουμέντο (πλην του ισχύοντος ΒΔ 924/1966 του Ελληνικού Κράτους και της παράνομης και ανίσχυρης 47/1973 Κανονιστικής Διάταξης της Εκκλησίας) δεν αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Αλλά και πάλι τονίζουμε: Και αν ακόμα οι κρυφιομύστες της οικογενειοκρατίας κατέχουν και ανασύρουν τέτοιο ντοκουμέντο, το πρόβλημα πάντως θα τεθεί μετά την επιβαλλόμενη αποδοχή της αριθμ. 52/2009 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Κυρία Υπουργέ, εάν δεν δράσει το Υπουργείο Παιδείας τώρα, εάν δεν αποδεχθεί την γνωμοδότηση του ΝΣΚ τώρα, εάν το Υπουργείο δεν ανακτήσει την αρμοδιότητά του τώρα, θα ολοκληρωθούν οι αρξάμενες διαδικασίες κατάρτισης από την Εκκλησία, με την έμπνευση και επίσπευση της οικογενειοκρατίας (ορίστηκε για τις 11.7.2000 σύγκληση του Κοινού των Ποντίων και «εκλογές» κατά την «ισχύουσα» Κανονιστική Διάταξη) ερήμην του Υπουργείου και του οργανωμένου Ποντιακού χώρου, νέου Κανονισμού, οπότε θα περιπλακεί η νομική και πραγματική κατάσταση και βεβαίως θα εξαντληθεί και η υπομονή μας.

Πέρα από το θρησκευτικό και ιδίως πατριωτικό καθήκον μας συνεχώς ενισχύεται και ένας ακόμη λόγος που μας επιβάλλει να εντείνουμε στο έπακρο τη δράση μας: δεν ανεχόμαστε εμείς τουλάχιστο μια δράκα οικογενειοκρατική να γελοιοποιεί τη Βουλή, τη νομιμότητα, τους θεσμούς (το ΝΣΚ), την επιστήμη (όλες τις γνωμοδοτήσεις επί του θέματος) και - ιδίως αυτό δεν το ανεχόμαστε πλέον - τον οργανωμένο ποντιακό χώρο.

                                               Με εκτίμηση

        Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

  Γεώργιος Παρχαρίδης                                       Κωνσταντίνος Γαβρίδης   

Καθηγητής Καρδιολογίας                                          Δικηγόρος