ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

                                         Θεσσαλονίκη, 23-3-2010

                                                             Αρ.Πρ.: 2513

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

ΚΑΛΕΙ

σύμφωνα με το άρθρο 28  και επόμενα του καταστατικού

τα μέλη σε ετήσιο  έκτακτο Συνέδριο των Αντιπροσώπων

(Γενική Συνέλευση)

στις  25 Απριλίου 2010 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.30π.μ

στην αίθουσα εκδηλώσεων της

Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης

(Λ.Νίκης 13, 2ος όροφος,  τηλ:2310241753)

  με θέματα:  

1.      Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου.

     2. Συζήτηση και Λήψη απόφασης επί σχεδίου τροποποίησης καταστατικού της ομοσπονδίας μας. 

     Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού και πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή και την διαδικασία του Συνεδρίου   έχουν  αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.poe.org.gr) και είναι προσβάσιμα για όλους τους ενδιαφερομένους .

                             Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

         Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

   

 Γεώργιος Παρχαρίδης                                 Κωνσταντίνος Γαβρίδης

Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.                                   Δικηγόρος

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:

      Το Συνέδριο Αντιπροσώπων που συγκαλείται στις 25-4-2010 είναι έκτακτο και σύμφωνα με το άρθρο 31Β του καταστατικού  δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις εργασίες έχουν μόνον οι Πρόεδροι. Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του Προέδρου συμμετέχει ο νόμιμος αναπληρωτής του δηλαδή ο Α ή Β Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας και αυτών  το σωματείο συμμετέχει με οποιοδήποτε μέλος του  διοριζόμενο ως αντιπρόσωπος  από το Δ.Σ .   

     Διευκρινίζεται ότι τα συμμετέχοντα σωματεία μέλη πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  μέχρι την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου .

 

 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για την νομιμοποίηση αντιπροσώπων και την συμμετοχή τους στο έκτακτο συνέδριο απαιτείται :

1)Φωτοτυπία από το πρωτότυπο του πρακτικού συγκρότησης  Δ.Σ σε σώμα και

2)Σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του Προέδρου και των νομίμων αναπληρωτών του φωτοτυπικό  αντίγραφο από το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο  του Πρακτικού του Δ.Σ με το οποίο ορίζεται ο αντιπρόσωπος .