15-10-2009 ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

                                  Θεσσαλονίκη, 15-10-2009

                                                             Αρ.Πρ.: 2041

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος

ΚΑΛΕΙ

σύμφωνα με το άρθρο 28  και επόμενα του καταστατικού

τα μέλη σε ετήσιο τακτικό συνέδριο των Αντιπροσώπων

(Γενική Συνέλευση)

στις 21 Noεμβρίου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00

στην αίθουσα εκδηλώσεων τoυ

Συλλόγου Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος»

(Μ.Αλεξάνδρου και Καραολή, Αγία Βαρβάρα Αττικής,  τηλ/fax:2105613089)
 με θέματα:

1)       Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα του Συνεδρίου

2)       Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

3)       Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής

4)       Συζήτηση επί της λογοδοσίας και Τοποθετήσεις - Προτάσεις συνέδρων.

5)       Πολιτισμικές καταβολές και σχέσεις ποντιόφωνων  του ιστορικού Πόντου  με  τους Ποντίους Ελλάδας και διασποράς .

      Σε περίπτωση μη απαρτίας το Συνέδριο των Αντιπροσώπων θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο 28  Νοεμβρίου  2009 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

       Διευκρινίζεται ότι στο Συνέδριο  αυτό που δεν έχει ως θέμα αρχαιρεσίες, τα σωματεία - μέλη σύμφωνα με το άρθρο 31 §3 του καταστατικού, συμμετέχουν μόνο δια των προέδρων τους ή των αναπληρωτών τους ή δια αντιπροσώπου που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.    

        Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου θα έχουν όσα μέλη τακτοποιηθούν οικονομικά μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου.

     Παρακαλούνται οι Σύνεδροι που θα τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου τους την ημέρα του συνεδρίου να προσέλθουν στο χώρο του συνεδρίου τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών και οι Πρόεδροι των σωματείων - μελών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο να προσκομίσουν απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου τους σε σώμα και σε περίπτωση συμμετοχής άλλου μέλους αντί του προέδρου, απόφαση του Δ.Σ. με την οποία να ορίζεται ο αντιπρόσωπος  για το Συγκεκριμένο Συνέδριο.

                         
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

        Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας

      Γεώργιος Παρχαρίδης                            Κωνσταντίνος Γαβρίδης

Καθηγητής Ιατρικής Α.Π.Θ.                           Δικηγόρος