ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Α ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΝΕΑ

2. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ

Β ΠΟΙΗΣΗ

1. ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΠΗ

2. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ

3. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ